dr. Sanja Čačković

Ordinacija obiteljske medicine

Radno vrijeme / kontakt

 
Ordinacija obiteljske medicine dr. Sanja Čačković
Adresa: Gajeva 37, Samobor (Dom zdravlja Samobor)
 
Radno vrijeme s pacijentima:
 
- parni datumi ujutro od 7 do 13 sati                         
- neparni poslijepodne od 13 do 19 sati
Za preglede je obavezno naručivanje.
 
Iza 13:00 u jutarnjoj smjeni i iza 19:00 u poslijepodnevnoj smjeni obavljaju se administrativni i ostali poslovi.
 
Pauza: 10:00 - 10:30 ujutro,  16:00 - 16:30 poslijepodne.
 
E-mail:  lidija.ordinacija@gmail.com (jednosmjerno).
 
Za vrijeme godišnjeg odmora e-mail komunikacija se ne održava.
 
Telefon za naručivanje na stalne terapije, preglede, konzultacije i slično:      tel
- ujutro: 9:30 - 10:30
- popodne: 15:30 - 16:30 
 
Fax: 01/3374-243 (osim u vrijeme telefonskog razgovora).
 
NARUČENI PACIJENTI ĆE SE NASTOJATI PRIMITI U TOČNO VRIJEME, A MEDICINSKI HITNA STANJA ĆE SE ZBRINUTI ODMAH.