dr. Sanja Čačković

Ordinacija obiteljske medicine

Radno vrijeme / kontakt

 
Ordinacija obiteljske medicine dr. Sanja Čačković
Adresa: Gajeva 37, Samobor (Dom zdravlja Samobor)
 
Radno vrijeme s pacijentima:
 
Parni datumi:  7:00 - 14:30;  rad s pacijentima: 7:00 - 13:00                          
Neparni datumi:  13:00 - 20:30;   rad s pacijentima: 13:30 - 19:00
 
Iza 13:00 u jutarnjoj smjeni i iza 19:00 u poslijepodnevnoj smjeni obavljaju se administrativni i ostali poslovi
 
Pauza: 10:00 - 10:30 ujutro,  16:00 - 16:30 poslijepodne
 
E-mail:  lidija.ordinacija@gmail.com   (jednosmjerno)
 
Za vrijeme godišnjeg odmora e-mail komunikacija se ne održava.
 
Telefon za naručivanje na stalne terapije, preglede, konzultacije i slično:      tel
- parni datumi: 9:30 - 10:30
- neparni datumi: 15:30 - 16:30.
 
Fax: 01/3374-243 (osim u vrijeme telefonskog razgovora).
 
U vrijeme godišnjeg odmora telefon u radno vrijeme dr. Branke Videc Rafaj: 01/3330-755.
 
NARUČENI PACIJENTI ĆE SE NASTOJATI PRIMITI U TOČNO VRIJEME, A MEDICINSKI HITNA STANJA ĆE SE ZBRINUTI ODMAH.